1. Voit visualisoida hajonnan suuruuden ja suunnan pallon kokona, mikä auttaa sinua löytämään nopeasti vastaajaryhmien väliset näkemyserot. Valitse yläpaneelista Ympyrän koko kuvaa vastausten hajontaa -ikoni.
  2. Voit tarkastella yksittäisten vastaajien näkemyksiä klikkaamalla jotakin arvioinnin tekijöistä. Vastaajat, jotka ovat kommentoineet on merkitty hohtavina neliöinä.Voit säätää näytetäänkö neliöiden yhteydessä henkiöiden taustaryhmä tai nimi(Projektin asetukset > Näytä kommentoijan taustakysymysvastaukset kommentin yhteydessä ja Osallistujien tulee kertoa nimensä ennen vastaamista)
  3. Voit visualisoida minkä tahansa kriteerin pallon kokona. Pallon koko korreloi kriteerin keskiarvon kanssa. Valitse yläpaneelista Ympyrän koko perustuu kriteeriin -ikoni ja valitse haluamasi kriteeri aukeavasta pudotusvalikosta.
  4. Voit visualisoida kategorioiden pinta-alan valitsemalla yläpaneelista Näytä kategorioiden/tagien alueet ja nimet kuvaajassa -ikonia. 
  5. Voit vertailla eri vastaajryhmien vastauksia kaikkien vastaajien keskiarvoon valitsemalla oikeasta paneelista yhden tai useamman haluamistasi taustaryhmistä. Shift+klikkaamalla poistat edelliset valinnat ja valitsen vain sen vaihtoehdon jota klikkaat.
  6. Voit vertailla eri sessioihin annettuja vastauksia silloin kun niissä on samat tekijät ja kriteerit. Valitse yläpaneelista Vertaile ja valitse haluamasi kategoria tai tekijä (pudotusvalikosta).
  7. Voit käyttää nelikentän akseleina useasta eri kysymyksestä muodostuvaa vastausdataa. Voit summata ja kertoa kriteereitä aggregaateiksi klikkaamalla akselin nimeä sekä valitse useita. Jos haluat muodostaa monimutkaisempia yhtälöitä, ota yhteyttä support@inclus.com
  8. Voit tuoda vastausdataa muista projekteista erillisen benchmark-toiminnon avulla. Tällöin toisen projektin vastausdata voidaan esitetään tulossivulla omana vastauskategoriana. Benchmark-data voidaan esittää sekä anonyymisesti että täysin läpinäkyvästi. Jos haluat hyödyntää benchmark-dataa, ota yhteyttä support@inclus.com.