Inclus-arvioinneissa ihmiset arvioivat webkyselylomakkeiden avulla erilaisia tekijöitä suhteessa ennaltavalittuihin arviointikriteereihin. Kyselylomakkeilla kerätään myös kirjallisia kehitysideoita tai kommentteja tekijöihin liittyen.

Arviointikriteerien pohjalta luodaan interaktiivisia tulosvisualisointeja, jotka yhdistävät kaikkien vastaajien vastaukset yhdeksi kuvaksi.Visualisointien avulla voidaan tunnistaa yhteisiä prioriteetteja ja haasteita sekä fasilitoida dialogia.

Tulosvisualisointeihin voidaan lisätä erilaisia merkintöjä, tageja ja johtopäätöksiä keskustelun tai analyysin pohjalta. Koko aineisto johtopäätöksineen voidaan tulostaa automaattisten raporttien avulla.