Kyselylomakkeiden kysymykset koostuvat arviointikriteereistä, joilla arvioidaan arviointikohteita (riskitapahtumia, tavoitteita, muutosajureita jne.). Lähtökohtaisesti kaikkia kriteerejä sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin arviointikohteisiin, joten kriteerien ja arviointikriteerien määrittelyssä tulee kiinnittää huomiota yhteensopivuuteen.

Voit määrittää arviointikohteet ja kriteerit erikseen kullekin arviointisessiolle. Valitse projektisivun välilehdistä Kriteerit tai Tekijät.

Arviointikohteiden määrittely
Arviointikriteerien määrittely

Tämä lisäksi voit lisätä avoimia kysymyksiä kyselylomakkeesi eri kohtiin. Valitse projektisivulta välilehti Avoimet kysymykset.